Kamerbrief met memorie van antwoord over het raamverdrag Verenigde Staten

Antwoorden van minister Bijleveld-Schouten, mede namens minister Blok, over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag met de Verenigde Staten van Amerika over de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden.