Beantwoording Kamervragen over uitspraak Raad van State verjaring mijnbouwschade Limburg

Minister Wiebes beantwoordt vragen van het Tweede-Kamerlid Beckerman (SP) over een uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de verjaring van mijnbouwschade in Limburg.