Aanbiedingsbrief bij rapport asbeststelsel en beantwoording Kamervragen over verwijderen asbest

Staatssecretaris Van Ark stuurt de antwoorden op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden Von Martels en Peters (beiden CDA) over het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, overheid moet ingrijpen’. Daarnaast biedt de staatssecretaris een rapport aan over het asbeststelsel. Zij komt daarmee tegemoet aan een verzoek van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 25 mei 2020.