Beantwoording Kamervragen over Voorjaarsnota ministerie van Defensie 2020

Antwoorden van minister Bijleveld-Schouten, mede namens staatssecretaris Visser, op Kamervragen over de Voorjaarsnota van het ministerie van Defensie voor het jaar 2020.