Kamerbrief stand van zaken COVID-19 en nertsen

Minister De Jonge en minister Schouten informeren de Kamer over de laatste stand van zaken met betrekking tot besmette nertsenbedrijven.