Bijlage Actieplan Lerarentekort grote steden Op weg nar meer structurele oplossingen.

Noodplan voor de aanpak van het lerarentekort in de grote steden met voorstellen van de schoolbesturen voor de middellange en lange termijn.

Bijlage Actieplan Lerarentekort grote steden Op weg nar meer structurele oplossingen. (PDF | 44 pagina's | 996 kB)