Bijlage Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel CW3 1.pdf

Een toelichting bij de intensivering van de aanpak van tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen.

Bijlage Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel CW3 1.pdf (PDF | 2 pagina's | 409 kB)