Beantwoording Kamervragen over 2e incidentele suppletoire begroting EZK

Minister Wiebes beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de 2e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het Noodpakket banen en economie.