Kamerbrief over kabinetsreactie op advies 'Naar een duurzame economie'

Minister Wiebes stuurt een kabinetsreactie op het advies ‘Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).