Aanbiedingsbrief bij ontwerp Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (22e tranche)

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twee├źntwintigste tranche). Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer.