Beantwoording Kamervragen over injecteren productiewater Schoonebeek in gasvelden Drenthe

Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘NAM wil productiewater Schoonebeek injecteren in Drentse gasvelden’.