Aanbiedingsbrief bij Verslag SO over het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 over aanpassing van kwaliteitsbekostiging voor 2021 door de uitbraak van COVID-19

Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over het wetsvoorstel voor wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet Hoger Onderwijs (WHW) 2008 in verband met de uitbraak van COVID-19.