Kamerbrief over informeren Tweede Kamer bij het vermoeden van burgerslachtoffers bij Nederlandse wapeninzet

Minister Bijleveld-Schouten stuurt eenĀ brief naar Tweeede Kamer met een voorstel procedure de Tweede Kamer te informeren bij het vermoeden van burgerslachtoffers ten gevolge van Nederlandse wapeninzet.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.