Kamerbrief over samenhang en sturing Programma Energiehoofdstructuur en Regionale Energiestrategieën

Minister Wiebes beantwoordt zoals toegezegd In het Notaoverleg Klimaat en Energie van 10 juni jl. een aantal vragen met betrekking tot de Regionale Energiestrategieën (RES’en), het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) en de samenhang en sturing hiertussen. Ook betrekt hij de vragen over ruimtelijke sturing op datacenters daarbij.