Kamerbrief over stand van zaken moties en toezeggingen over cultuur

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de aangenomen moties over cultuur. Daarbij gaat zij in op maatregelen voor de culturele en creatieve sector in verband met de gevolgen van de coronacrisis.