Kamerbrief over reactie op de brief van het Interstedelijk Studentenoverleg over de Annual International Student Survey 2020

Minister Van Engelshoven reageert op de brief van het Studentenoverleg (ISO) met het rapport van de Annual International Student Survey 2020 (AISS 2020). 

Resultaten van een onderzoek van het ISO, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en European Student Network Nederland ESN Nederland naar de ervaringen van internationale studenten in Nederland.