Aanbiedingsbrief bij de evaluatie van de Inspectie Veiligheid Defensie

Minister Bijleveld-Schouten stuurt de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Visser, de evaluatie van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD).

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.