Beantwoording Kamervragen over wettelijke verlofdagen in een verpleeghuis

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het beperkt aantal wettelijke verlofdagen in een verpleeghuis.