Kamerbrief Stand van zaken kabinetsreactie briefadvies Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19en reactie op motie Voordewind

Minister Kaag informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken kabinetsreactie briefadvies ‘Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19’ van de AIV en reactie op motie Voordewind  over het AIV-advies als leidraad gebruiken.