Kamerbrief start publiekrechtelijke nieuwbouwregeling en fiscale gevolgschade

Minister Wiebes meldt dat de nieuwbouwregeling vanaf 1 juli 2020 is geopend. Partijen die in het aardbevingsgebied nieuwbouw willen bouwen, kunnen vanaf die datum bij de Nationaal Coördinator Groningen terecht voor een vergoeding. De minister gaat ook in op het voorkomen dat bewoners nadeel ondervinden (fiscaal of in de toeslagen) doordat zij een vergoeding krijgen voor schade door waardedaling of immateriële schade.