Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel opt-in ongevraagde communicatie

Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen.