Beantwoording Kamervragen openbaarheid bij besluitvorming

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de openbaarheid van beraadslaging en besluitvorming door decentrale bestuursorganen.