Beantwoording Kamervragen over schommelingen gemeentefonds

Minister Ollongren beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de schommelingen in het gemeentefonds.