Kamerbrief ontwikkeling lokale lasten in relatie tot koopkracht

Minister Hoekstra beantwoordt per brief vragen van de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de lokale lasten in relatie tot de koopkrachtontwikkeling, over de manier waarop de ontwikkeling van de lokale lasten wordt meegenomen in de collectieve lastenontwikkeling en over de maatstaven die het Centraal Planbureau daarbij hanteert.