Kamerbrief reactietermijn ontwerpbesluit wijziging lijst I Opiumwet

Staatssecretaris Blokhuis meldt dat het zomerreces niet meetelt voor de termijn van 4 weken waarbinnen de Tweede Kamer kan reageren op het ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.