Beantwoording Kamervragen over voorstel sector stikstofreductie via een voermaatregel

Minister Schouten beantwoordt Kamervragen over voorstel sector stikstofreductie via een voermaatregel.