Samenvatting Mei 2020 Evaluatie passend onderwijs

Het rapport vat de resultaten samen van een onderzoek naar het effect van passend onderwijs op leerlingen, de rol van samenwerkingsverbanden, en de verbinding van onderwijs en jeugdhulp.