Kamerbrief aanwijzing invoeren facultatieve prestatie medisch specialistische zorg

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen de Nederlandse Zorgautoriteit een aanwijzing te geven over het introduceren van een facultatieve prestatie met een vrij tarief in de medisch specialistische zorg uiterlijk per 1 januari 2021.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.