Kamerbrief onderzoek wegingsfactor studieleningen hypotheeknormen

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek van het Nibud naar het meewegen van studieleningen bij hypotheekaanvragen.