Bijlage_-_Advies_Ingrado_&_VNG_over_regioindeling_RMC_en_AMR_(200429)

Ingrado geeft advies over  de regio-indeling van Regionale meld- en coördinatiecentra Voortijdig schoolverlaten (RMC) en arbeidsmarktregio’s.

Bijlage_-_Advies_Ingrado_&_VNG_over_regioindeling_RMC_en_AMR_(200429) (PDF | 3 pagina's | 435 kB)