Bijlage_-_Advies_Privacy_Company_Integraal_in_beeld_brengen_jongeren_met_afstand_arbeidsmarkt_(200622)

Het advies richt zich op het in beeld brengen van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt met behoud van de privacy bij de uitwisseling van persoonsgegevens die daarvoor nodig is.

Bijlage_-_Advies_Privacy_Company_Integraal_in_beeld_brengen_jongeren_met_afstand_arbeidsmarkt_(200622) (PDF | 28 pagina's | 546 kB)