Bijlage_-_CBS_Vsv_ers_en_werk_in_tijden_van_een_aantrekkende_arbeidsmarkt

Het rapport richt zich op de vraag of de aantrekkende arbeidsmarkt een oorzaak is van de toename van het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv'ers).

Bijlage_-_CBS_Vsv_ers_en_werk_in_tijden_van_een_aantrekkende_arbeidsmarkt (PDF | 18 pagina's | 1.5 MB)