Kamerbrief voortgang implementatie toegang Wlz voor mensen met psychische stoornis

Staatssecretaris Blokhuis meldt de voortgang van de beoordeling door CIZ van mensen met een psychische stoornis, die vanaf 2021 toegang kunnen krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Kamerbrief voortgang implementatie toegang Wlz voor mensen met psychische stoornis (PDF | 5 pagina's | 288 kB)