Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege Urgendamiddelen

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vanwege maatregelen om invulling te geven aan het Urgendavonnis.

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Ministers doen soms noodzakelijke extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.