Kamerbrief aanbieding nota naar aanleiding van verslag over raamverdrag VS over defensieaangelegenheden

Minister Bijleveld stuurt, mede namens Minister Blok, de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag met de Verenigde Staten van Amerika over de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden.