Kamerbrief over toepassing artikel 1 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Minister Van Nieuwenhuizen legt de Tweede Kamer uit dat er in verband met de verlenging van rijbewijzen geen voorhangprocedure komt van de algemene maatregel van bestuur (amvb) in voorbereiding. Deze amvb past artikel 1 toe van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (JenV).