Kamerbrief Regio Deal Cleantech Regio

Mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, biedt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Cleantech Regio aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt.
Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart, door in te zetten op het investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de Cleantech Regio te versterken. Dit kan door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene leefomgeving.

Kamerbrief Regio Deal Cleantech Regio (PDF | 2 pagina's | 79 kB)