Kamerbrief Regio Deal Noord-Limburg

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, biedt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Noord-Limburg aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart, door in te zetten op een gezonde regio met gezonde ondernemers, land- en tuinbouw en gemeenschappen.

Kamerbrief Regio Deal Noord-Limburg (PDF | 2 pagina's | 78 kB)