Kamerbrief Regio Deal Noordoost-Brabant

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  biedt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Noordoost-Brabant aan, waarover met de Regio overeenstemming is bereikt.
Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en Regio samen een impuls aan het versterken van de leefbaarheid en brede welvaart in Noordoost-Brabant: een regio met het perspectief van vitale dorpen en steden, met een leefbaar en gewaardeerd platteland, met bedrijvigheid die kan inspelen op de wensen vanuit markt en maatschappij en een regio waar mensen graag naar toe komen én blijven, en zijn voorbereid op het werk en de banen van morgen.

Kamerbrief Regio Deal Noordoost-Brabant (PDF | 2 pagina's | 121 kB)