Beantwoording Kamervragen over bericht 'Pgb 2.0 loopt halfjaar vertraging op'

Minister De Jonge stuurt de antwoorden op vragen over het bericht 'Pgb 2.0 loopt halfjaar vertraging op'. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Hijink (SP) en gaan over de invoering van een nieuw systeem voor pgb-administratie.