Beantwoording Kamervragen over document ‘Ouderlijke verantwoordelijkheid voor zorg in de zorgverzekeringswet’

Minister De Jonge beantwoordt schriftelijke vragen over het document 'Ouderlijke verantwoordelijkheid voor zorg in de Zorgverzekeringswet’. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Kerstens (PvdA).