Beantwoording Kamervragen over de Voortgangsrapportage PHS 2e helft 2019 en de ADR-rapportage

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de antwoorden op vragen, gesteld door de vaste Tweede-Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW), over de Voortgangsrapportage PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) 2e helft 2019 en de ADR-rapportage (Auditdienst Rijk).