Beantwoording Kamervragen over voortgang diverse onderwerpen dierenwelzijn

Minister Schouten beantwoordt Kamervragen over de voortgang van diverse onderwerpen op het gebied van dierenwelzijn.