Beantwoording Kamervragen over verruiming vaargeul Kornwerderzand

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen over de vaargeul tussen Harlingen en Kornwerderzand.