Uitstel beantwoording Kamervragen over waterplanten Randmeren en Zuidelijk IJsselmeergebied

Minister Van Nieuwenhuizen meldt dat de antwoorden op vragen over waterplantenproblematiek op de Randmeren en in het Zuidelijk IJsselmeergebied later komen dan gebruikelijk.