Uitstel beantwoording Kamervragen over werking OVA

Minister De Jonge meldt dat de antwoorden op vragen over de werking van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) later komen dan gebruikelijk.