Aanbiedingsbrief antwoorden schriftelijk overleg Wsob, Wvbp en KB

Minister Van Engelshoven stuurt de antwoorden op de inbreng voor het schriftelijk overleg over bibliotheekvoorzieningen naar de Tweede Kamer.

De vragen gingen over:

  • de beleidsreactie en de evaluatie van de wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening;
  • de 3e evaluatie van de wet op de vaste boekenprijs en het beleidsplan Koninklijke Bibliotheek;
  • de evaluatie van de Koninklijke Bibliotheek.