Beantwoording Kamervraag over het Europees voorstel voor Europese klimaatwet

Minister Wiebes beantwoordt een nadere  vraag over het Europees voorstel voor de Europese klimaatwet.