Kamerbrief stand van zaken immateriële schade Groningen

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de werkwijze van het Instituut Mijnbouwschade Groningen bij immateriële schade.