Beantwoording Kamervragen over PCA in paracetamol

Minister Van Ark beantwoordt vragen over paracetamol die met de kankerverwekkende stof PCA vervuild is.